5 days old

Warehouse Staff

Abbott
Bien Hoa, \u0110\u1ED3ng Nai
 • Thá»±c hiện các công việc theo quy trình tiêu chuẩn
 • Thá»±c hiện việc thá»±c hiện các quy định về lao Ä‘á»™ng, phòng cháy chữa cháy, các quy tắc và quy định của công ty tại kho
 • Nhập hàng hóa theo quy định của công ty (đảm bảo các tài liệu phù hợp)
 • Giám sát hàng hóa nhận được Ä‘ang chờ dữ liệu đầu vào của hệ thống
 • Hoàn thành báo cáo KPI chính xác, đầy đủ và đúng hạn: bảng kiểm đếm, lÆ°u kho, chi tiết cập nhật hàng ngày và nắm bắt hàng tồn kho thá»±c tế.
 • Thông báo cho nhóm VAS để dán nhãn
 • Báo cáo ngay cho người quản lý kho các mặt hàng không phù hợp trong quá trình vận hành
 • Kiểm kê hàng tồn định kỳ theo quy định của công ty
 • Sắp xếp và lÆ°u trữ hàng hóa theo tiêu chuẩn của công ty
 • Kết hợp vá»›i nhân viên triển khai bảo quản và sắp xếp để đảm bảo tìm kiếm và kiểm tra dá»... dàng
 • Thá»±c hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi trưởng nhóm nhập hàng, Giám sát kho, Quản lý kho
 • Há»-- trợ và kết hợp vá»›i đồng nghiệp","industry":"HealthcareDivision: ANI International Nutrition
  Travel: Not specified
  Medical Surveillance: Not Applicable
  Significant Work Activities: Continuous standing for prolonged periods (more than 2 consecutive hours in an 8 hour day)

Categories

Posted: 2020-05-20 Expires: 2020-06-19

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

Warehouse Staff

Abbott
Bien Hoa, \u0110\u1ED3ng Nai

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast