11 days old

Trade Sales Representative

Abbott
Cần Thơ, C\u1EA7n Th\u01A1

• Thực hiện các bước bán hàng cơ bản
• Các phép toán qui Ä‘á»*i trong sales
• Hồ sơ bán hàng, tuyến bán hàng, đánh giá thực hiện
• Trưng bày và bán đủ các nhãn hang
• Thu công nợ, cân đối công nợ
• Nghiên cứu số liệu của má»--i cá»­a hang
• Thống kê, lựa chọn và phát triển cửa hàng mới
• Thống kê hàng tồn kho theo kế hoạch bán hang
• Báo cáo bán hàng hằng ngày
• Tiêu chuẩn chuyên nghiệp của sales
• Đạt độ bao phủ & đơn hàng hiệu quả
• Nâng câp và duy trì cửa hàng
• Thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh
• Đạt chỉ tiêu","industry":"HealthcareDivision: ANI International Nutrition
Travel: Not specified
Medical Surveillance: Not Applicable
Significant Work Activities: Continuous sitting for prolonged periods (more than 2 consecutive hours in an 8 hour day)

Categories

Posted: 2020-05-20 Expires: 2020-06-19

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

Trade Sales Representative

Abbott
Cần Thơ, C\u1EA7n Th\u01A1

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast