13 days old

Tableting and Coating and Capsule Filling Operator

Abbott
Huyện Thuận An, B\u00ECnh D\u01B0\u01A1ng
 • Thá»±c hiện các công việc của tá»* định hình theo bố trí của tá»* trưởng. chịu trách nhiệm trên kết quả công công việc đạt được.
 • Sắp xếp công việc hợp lý để đạt năng suất tốt nhất.
  • Vệ sinh nhà xưởng theo quy trình để duy trì môi trường sản xuất theo qui định.
  • Vận hành, vệ sinh máy móc, thiết bị, dụng cụ đượ cgiao.
  • Báo cáo kịp thời vá»›i phụ trách về những sá»± cố trong công việc","title":"Tableting and Coating and Capsule Filling OperatorDivision: EPD Established Pharma
   Travel: No
   Medical Surveillance: Not Applicable
   Significant Work Activities: Work in a clean room environment

Categories

Posted: 2019-08-05 Expires: 2019-09-08

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

Tableting and Coating and Capsule Filling Operator

Abbott
Huyện Thuận An, B\u00ECnh D\u01B0\u01A1ng

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast