11 days old

QC Staff

Abbott
Hà Nội, H\u00E0 N\u1ED9i
 • Giám sát hoạt Ä‘á»™ng của bá»™ phận dán nhãn có phù hợp vá»›i quy trình chuẩn.
 • Căn cứ vào những thông tin và dữ liệu nhận được từ nhà cung cấp, dá»±a trên quy định kiểm mẫu để kiểm soát sản phẩm tại các chuyền sản xuất.
 • Kiểm soát việc vệ sinh và dọn quang dây chuyền trÆ°á»›c khi bắt đầu sản phẩm má»›i.
 • Kiểm soát việc thá»±c hiện các biểu mẫu quy định: HÆ°á»›ng dẫn công việc, Phiếu yêu cầu dán nhãn…
 • Kiểm soát chất lượng sản phẩm 1 cách ngẫu nhiên trên chuyền sản xuất để kịp thời phát hiện Ä‘iểm không phù hợp trong quá trình dán nhãn
 • Giám sát quá trình dán nhãn:
 • Đúng sản phẩm, đúng lô, hạn dùng của sản phẩm trên chuyền so vá»›i Phiếu yêu cấu dán nhãn.
 • Vị trí nhãn được dán trên sản phẩm có đúng vá»›i qui định và số lượng tem, nhãn đúng theo HÆ°á»›ng dẫn dán nhãn.
 • Sá»± phù hợp qui cách sản phẩm nhÆ° : mẫu mã sản phẩm và loại tem được dán trên lon sữa.
 • Kiểm soát việc xếp hàng lên pallet (các thông tin của sản phẩm phải được xoay ra mặt ngoài, quy cách pallet…) và nhãn dán thể hiện đúng tình trạng của sản phẩm.Kiểm soát, phân loại và chuyển kho các sản phẩm hÆ° hỏng má»--i ngày.
 • Báo cáo ngay cho QA, Trưởng BP QA, trưởng BP VAS khi phát hiện những Ä‘iểm không phù hợp trong quá trình hoạt Ä‘á»™ng.
 • Thá»±c hiện các nhiệm vụ khác do trưởng bá»™ phận phân công.
 • Đề xuất các vấn đề liên quan đến công tác chuyên môn đáp ứng việc tiết kiệm, hiệu quả công việc và thoả mãn khách hàng.
 • Áp dụng các biện pháp tức thời để đề phòng và ngăn chặn ngay các vụ việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng làm thiệt hại đến lợi ích của Công ty
 • Liên hệ trá»±c tiếp vá»›i các trưởng nhóm và yêu cầu nhân viên VAS phải thá»±c hiện đúng quy trình làm việc và khắc phục sai lệch (nếu có)","industry":"HealthcareDivision: ANI International Nutrition
  Travel: Not specified
  Medical Surveillance: Not Applicable
  Significant Work Activities: Continuous standing for prolonged periods (more than 2 consecutive hours in an 8 hour day)

Categories

Posted: 2020-05-20 Expires: 2020-06-19

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

QC Staff

Abbott
Hà Nội, H\u00E0 N\u1ED9i

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast