5 days old

Processingenjör - reningverk & miljösektionen

Danaher
Uppsala

Hj¤lp oss att f¶rb¤ttra tillg¥ngen till livsavg¶rande behandlingar som kan f¶r¤ndra m¤nniskors h¤lsa

Vi ¤r Cytiva, en global leverant¶r av teknologier och tj¤nster som fr¤mjar och p¥skyndar utvecklingen och tillverkningen av terapier. Som tidigare del av GE Healthcare har vi ett rikt arv av v¤rdefull erfarenhet och en nystart sedan 2020.


V¥ra kunder bedriver livsavg¶rande forskning och produktion, alltifr¥n biologisk forskning till utveckling av nya vacciner, l¤kemedel, cell- och genterapier. V¥rt uppdrag ¤r att leverera verktygen och tj¤nsterna som de beh¶ver, allt f¶r att kunna leverera snabbare och s¤krare v¥rd till patienter.

Dina arbetsuppgifter

Vi s¶ker en processingenj¶r till Reningsverk & Milj¶ sektionen inom Kemisk Produktion Uppsala.

Sektionen Reningsverk & Milj¶ ansvarar f¶r:

Categories

Posted: 2020-05-21 Expires: 2020-06-20

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

Processingenjör - reningverk & miljösektionen

Danaher
Uppsala

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast