1+ months

PG Supervisor (Trade)

Abbott
Cần Thơ, C\u1EA7n Th\u01A1
 • Theo dõi và thá»±c hiện các chÆ°Æ¡ng trình MKT (cho Shop và người tiêu dùng )
 • Đánh giá và xác định đúng tiềm năng PGs cho nhân sá»± công ty
 • Động viên và há»* trợ nhân viên phát huy tối Ä‘a khả năng làm việc.
 • Sắp xếp lịch làm việc của PGs.
 • Kiểm tra hoạt Ä‘á»™ng của PGs ở Field
 • Đề xuất tuyển dụng nhân sá»± và huấn luyện công việc ở Field
 • Thăm viếng và tạo mối quan hệ vá»›i khách hàng.
 • Cập nhật hoạt Ä‘á»™ng của đối thủ cạnh tranh.
 • Phối hợp vá»›i các TL/SS để triển khai hoạt Ä‘á»™ng của công ty.
 • Há»-- trợ hoạt Ä‘á»™ng của nhóm Ethical/ CAT/TCT
 • Thá»±c hiện các nhiệm vụ được giao khác có liên quan đến mục tiêu chung của Công ty.","industry":"Healthcare","title":"PG Supervisor (Trade)Division: ANI International Nutrition
  Additional Location: Vietnam - Da Nang
  Travel: Not specified
  Medical Surveillance: Not Applicable
  Significant Work Activities: Continuous walking for prolonged periods (more than 2 hours at a time in an 8 hour day)

Categories

Posted: 2020-10-30 Expires: 2021-01-29

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

PG Supervisor (Trade)

Abbott
Cần Thơ, C\u1EA7n Th\u01A1

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast