11 days old

Delivery Staff

Abbott
Đà Nẵng, \u0110\u00E0 N\u1EB5ng

- Nhận đơn hàng hằng ngày từ trưởng nhóm

- Sắp xếp hàng hoá (sản phẩm sữa hộp) lên xe tải hoặc xe máy theo tuyến để giao cho khách hàng

- Đi theo xe tải để giao hàng cho khách hàng theo lịch trình

- Giao hàng đúng khách hàng và đúng địa chỉ

- Chịu trách nhiệm chất lượng và số lượng vận chuyển

- Thu tiền từ khách hàng và nộp tiền lại công ty vào cuối ngày

- Bảo đảm hàng hóa được vận chuyển đúng với phiếu giao hàng (đúng mặt hàng, đúng ngày, đúng quy định, v.v...)

- Chịu trách nhiệm chất lượng và số lượng vận chuyển

- Xuất phiếu giao hàng và thu hồi chứng từ cần thiết

- Há»-- trợ đồng nghiệp

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao","industry":"HealthcareDivision: ANI International Nutrition
Travel: Not specified
Medical Surveillance: Not Applicable
Significant Work Activities: Continuous sitting for prolonged periods (more than 2 consecutive hours in an 8 hour day)

Categories

Posted: 2020-05-20 Expires: 2020-06-19

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

Delivery Staff

Abbott
Đà Nẵng, \u0110\u00E0 N\u1EB5ng

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast