13 days old

Customer Services Executive

Abbott
Hà Nội, H\u00E0 N\u1ED9i

-  Theo dõi hoạt động xuất hàng tại R7 - Hà Nội, bao gồm các kênh:

Nhà phân phối

Distributor

Modern Trade

Ethical

General Trade

Các trách nhiệm chính:

-   Chịu trách nhiệm xá»­ lý toàn bá»™ Ä‘Æ¡n hàng khách hàng các kênh của region 7 - Hà Ná»™i. Đảm bảo hoàn thành tất cả các Ä‘Æ¡n hàng không có lá»--i.

-   Theo dõi chặt chẽ về tỉ lệ đơn hàng thành công theo ngày.

-   Gửi báo cáo đơn hàng phát sinh, đơn hàng giao trong ngày.

- Cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, đạt được mong đợi thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và giảm thiểu các yếu tố phàn nàn.Division: ANI International Nutrition
Travel: Not specified
Medical Surveillance: Not Applicable
Significant Work Activities: Continuous sitting for prolonged periods (more than 2 consecutive hours in an 8 hour day)

Categories

Posted: 2020-03-23 Expires: 2020-04-22

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

Customer Services Executive

Abbott
Hà Nội, H\u00E0 N\u1ED9i

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast